ทัวร์โรงงาน

สถานที่ผลิตของบริษัท

ฐานการผลิตของบริษัทตั้งอยู่ที่ 4/F, Bldg 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 28,000 ตารางเมตร โรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยรวมถึงการขึ้นรูป การฉีดพลาสติก ปั๊มโลหะ โรงสี การประชุมเชิงปฏิบัติการ SMT และการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายการประกอบ บริษัทของเรามีความแข็งแกร่งในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การผลิตและการผลิตแบบบูรณาการ

GHRTG
FWF
SMT3
FDE
SAAA
SMT