สี่ชุดผลิตภัณฑ์

time

ชิ้นเวลา Time

รวมทั้งนาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาแขวน นาฬิกาอาบน้ำ นาฬิกาฉายภาพ นาฬิกาวิทยุ นาฬิกาเดินทาง นาฬิกาอะนาล็อก เป็นต้น

Time Pieces
weather

สถานีตรวจอากาศ

รวมถึงสถานีตรวจอากาศพื้นฐาน สถานีตรวจอากาศสี สถานีตรวจอากาศแบบหลายช่องสัญญาณ มาตรวัดการวิ่ง ฯลฯ

Weather Station
weather

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์

รวมทั้งเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์พื้นฐาน สถานีเทอร์โมไฮโกรไร้สาย อินแอนด์เอาท์เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ ฯลฯ

Thermo-hygrometer:
weather

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

รวมทั้งเทอร์โมมิเตอร์อาหารแบบพับได้และเทอร์โมมิเตอร์แบบพับได้สำหรับอาหาร

Food thermometer